Oficjalna Strona Zespołu Szkół w Poniatowej
Witaj w naszej szkole

Jeżeli trafiłeś tutaj celowo, mamy nadzieję, że informacje tu zamieszczone zaspokoją Twoje oczekiwania, jeżeli był to przypadek,  wierzymy, że tak szybko nie „klikniesz” wstecz i znajdziesz dla siebie coś ciekawego.


TERMINY REKRUTACJI

ZAPRASZAMY !!!


 
Wyniki egzaminów maturalnych
Aktualności
Wpisany przez Dyrektor szkoły   
niedziela, 09 sierpnia 2020 21:43

We wtorek, 11 sierpnia 2020 roku nastąpi rozdanie świadectw maturalnych przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Świadectwa maturalne będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 10:00 do14:00.

Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz proszę o postępowanie zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązującym na terenie szkoły.

 
Dni Otwarte-online

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju rekrutację 2020-2021 Zespół Szkół prowadzi zdalnie.

Uruchamiamy DNI OTWARTE ONLINE.

W kolejnych artykułach dowiesz się o naszej ofercie edukacyjnej. Poznasz szkołę, jej bazę dydaktyczną, najważniejsze projekty realizowane w szkole itp. ZAPRASZAMY do śledzenia kolejnych artykułów.

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

oraz w wydarzeniu REKRUTACJA 2020-2021

na oficjalnym fanpage szkoły

https://www.facebook.com/zsponiatowa/


 
ZS Express - wydanie specjalne dla ósmioklasisty
Dni Otwarte-online
Wpisany przez ZS Express   

Koleżanki i koledzy z klas ósmych. Dzisiaj pierwszy dzień waszych egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej. Mocno trzymamy za Was kciuki i życzymy wam przysłowiowego "połamania pióra" i zdobycia jak największej ilości punktów.

Przed wami ważna decyzja wyboru szkoły średniej. Zapraszamy Was do naszej szkoły, Zespołu Szkół w Poniatowej. Młodzi redaktorzy gazetki szkolnej Wiola, Kuba i dwóch Michałów  przygotowali dla Was specjalne wydanie ZS Express. Tam dowiecie się dlaczego warto wybrać nasza szkołę. Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia na Facebook'u Rekrutacja 2021 oraz artykułów w sekcji Dni Otwarte Online na stronie naszej szkoły.

 
Projekty Unijne w ZS
Dni Otwarte-online

‼️Zostając uczniem ZS w Poniatowej uczyć się będziesz w nowoczesnych pracowniach komputerowych, a swoje pasje realizować będziesz na szkoleniach, kursach oraz zajęciach pozalekcyjnych.
A wszystko to dzięki od lat realizowanych w naszej szkole projektach unijnych.Na przestrzeni lat uczestniczyliśmy w wielu projektach dzięki którym młodzież nie tylko miała możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach rozwijających zainteresowania, certyfikowanych kursach, specjalistycznych szkoleniach, wakacyjnych stażach zawodowych, ale również rozbudowaliśmy swoją bazę dydaktyczną, pozyskując m.in. nowoczesne pracownie komputerowe (w ostatnim czasie 6 nowych pracowni) oraz pracownie mechaniczne (z nową obrabiarką CNC), multimedialną pracownię językową, tablice interaktywne, rzutniki i wiele innych pomocy dydaktycznych wzbogacających proces nauczania.Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli udało się nam zrealizować projekty:
????2017-2020 – „Rozwój Infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego”
????2017-2019 - „Nowoczesna Szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”
????2017-2019 - „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”
????2012-2013 - „Równe Szanse – lepsze możliwości”
????2004-2005 - „Mechatronika szansą dla uczniów ZST w Poniatowej”

Obecnie wspólnie z powiatem aplikujemy o kolejny projekt unijny zwiększający kompetencje zawodowe uczniów.

Więcej o projektach

 
Organizacja egzaminu maturalnego
Aktualności
Wpisany przez Dyrektor szkoły   
piątek, 05 czerwca 2020 21:45

Drodzy maturzyści,

Zgodnie z przekazanym wam harmonogramem przygotowań do egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 roku przypominam o procedurach bezpieczeństwa organizacji egzaminów zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i CKE:

 1. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do szkoły.
 2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie (bezpośredni kontakt z nauczycielem),
 • wychodzi do toalety,
 • wychodzi z sali egzaminacyjnej.

5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos przez cały egzamin.

6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

7. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, przed skorzystaniem z tego materiału należy zdezynfekować ręce korzystając ze znajdującego się tam dozownika z płynem dezynfekcyjnym.

8. Nie można kontaktować się z innymi zdającymi.

9. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

10. Należy przestrzegać higienę kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

11. Należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających oraz unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

12. Losowanie numerów stolików podczas egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

13. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

14. Każdy zdający powinien przynieść dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem, własne przybory do pisania (długopis z czarnym wkładem, pióro z czarnym atramentem)  oraz przybory niezbędne na danym egzaminie.

15. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.


 
Projekty - współpraca z Sempre a Frente i z Wolontariatem Studenckim „ Projektor”
Dni Otwarte-online
wtorek, 02 czerwca 2020 08:25

Szkoła to także miejsce, gdzie można realizować swoje pasje, zainteresowania, rozwijać uzdolnienia -  zostań uczniem  ZS w Poniatowej, a sam się o tym przekonasz.

Aktywator 
Młodzieżowy
Goście z Gruzji
i Azerbejdżanu
Coca – Cola
HBC Polska
#Youth Empowered
Mała ojczyzna
wspólna sprawa

dsc01970

dsc00013

w1

dsc08650

Ciekawe projekty, warsztaty, zajęcia, spotkania - Ty również będziesz mógł w nich uczestniczyć.

To wszystko dzięki Stowarzyszeniu Sempre a Frente, z który współpracujemy już od wielu lat. Jesteśmy jedną z niewielu szkół (poza Lublinem), w której Stowarzyszenie realizowało tyle różnorodnych warsztatów i projektów. Nasi uczniowie przez ostatnie cztery lata, jako jedyni reprezentanci nie objęci programami skierowanymi do uczniów lubelskich szkół byli zapraszani na Festiwal Aktywności Młodych.

Ta współpraca wielu uczniom Zespołu Szkół kojarzy się z niekonwencjonalnymi zajęciami i projektami:

 • „Aktywator  Młodzieżowy”
 • zajęcia prowadzone przez gości z Gruzji i Azerbejdżanu
 • pilotażowy program edukacyjny Coca – Cola HBC Polska #Youth Empowered: „Możesz więcej niż myślisz”
 • „Młodzież ma głos”
 • "Przestrzeń from Facebook" – warsztaty.

Współpracowaliśmy także z Wolontariatem Studenckim „ Projektor”, dzięki czemu nasi uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach szkolnych (Kryminalistyka, „Mała ojczyzna- wspólna sprawa”), a także mogli dobrze wykorzystać swój czas poza lekcjami realizując projekty:

 • Graffiti,
 • Wspólna scena,
 • Wspólna sztafeta.
 
ZS w świecie Minecrafta
Wirtualna szkoła
środa, 27 maja 2020 22:36

Już jest!!! Gotowy projekt uczniów z Zespołu Szkół w Poniatowej przenosi szkołę do świata Minecrafta. Chcesz zwiedzić ZS nie wychodząc z domu? To nic trudnego. Dołącz do jednej z największych społeczności graczy Minecraft. Zacznij zwiedzać szkołę. Poczuj się jak w grze.

Przyćmienie

Do zwiedzania zapraszają twórcy projektu: Kuba Rosiński, Kacper Nieć, Michał Kuś, Michał Wojnicki i Dominik Kociszewski

Przygotowali oni również poradnik i film instruktażowy, który wyjaśni Wam krok po kroku jak zainstalować grę i jak dołączyć do ich serwera.

 
Jakub, Kamil i Michał Finalistami ogólnokrajowymi OITiW 2020
Aktualności
Wpisany przez M. W.   
środa, 27 maja 2020 16:30

alt

Uczniowie technikum informatycznego Jakub Rosiński (T1a), Kamil Niezbecki (T2a) i Michał Pięta (T2a)  wzięli udział w bloku „A” – (Innowacje techniczne) Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w kategorii „U”- usprawnienie softwarowo – techniczne, opracowali projekt pt „Zmodernizowana szkoła online – ZS Poniatowa”. Projekt dotyczył opracowania wirtualnego środowiska dla działalności naszej szkoły. W eliminacjach okręgowych w Lublinie praca ta zajęła 1 miejsce, zakwalifikowana została do udziału w zawadach III stopnia. Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości przy Polskim Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów  w Warszawie za wykonaną pracę nasi uczniowie uzyskali Tytuł Finalisty ogólnokrajowego Olimpiady. Tytuł ten zapewnia zwolnienie z egzaminu zawodowego/ potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, co jest traktowane równoznacznie z uzyskaniem 100% punktów z tej części egzaminu oraz możliwość przyjęcia na studia z pominięciem zasad postępowania kwalifikacyjnego na prawie wszystkie kierunki  techniczne na uczeniach wyższych.

 
Projekty ZS - płatne staże zawodowe
Dni Otwarte-online
wtorek, 26 maja 2020 08:10
Europejskie
praktyki zawodowe
Staże u lokalnych
pracodawców

Chcesz w wakacje pracować, zarobić i zdobyć swoje pierwsze doświadczenie w rzeczywistej firmie, przedsiębiorstwie.

Zostań uczniem Zespołu Szkół.

Jeżeli tylko reżim związany z koronawirusem pozwoli, w bezpiecznym terminie, 20 naszych uczniów weźmie udział w praktykach w Czechach, w ramach projektu „Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy”

Dzięki wcześniej realizowanym projektom unijnym, już 70 uczniów naszej szkoły odbyło płatne wakacyjne staże zawodowe u okolicznych przedsiębiorców: WentworthTech Sp.z.o.o., Pawtrans Holdind Sp.z.o.o., Metalton G.Olchawski SP.J., Orzeł S.A.

Dziękujemy tym firmom, nie tylko za umożliwienie naszym uczniom zdobycie praktycznej wiedzy związanej z wykorzystaniem najnowszych technologii, ale również za dużą pomoc, zarówno merytoryczną jak i finansową podczas organizacji wielu projektów edukacyjnych, m.in. corocznego „Poniatowskiego Forum Nowych Technologii”.

Nasza współpraca z w/w przedsiębiorcami w skali szkolnej oceniamy na celujący, w skali ogólnej jest bezcenna.

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY !!!!

 
Razem możemy sprawiać radość innym! Szkolne Koło Wolontariatu
Dni Otwarte-online
sobota, 23 maja 2020 20:46

Ósmoklasisto! Udzielasz się społecznie, lubisz pomagać innym i sprawia ci to ogromną radość - zapraszamy  do Szkolnego Koła Wolontariatu.

2020
28 Finał WOŚP
2019
Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę
2015
Szlachetna
Paczka
2017
Koncert charytatywny
„Anielskie Granie”
2012
XIII Przegląd
Małych Form
2011
Bal dla dzieci

Działamy już od wielu lat i w ciągu tego czasu wielokrotnie uczestniczyliśmy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych  („Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Bank Żywności”,  „Szlachetna Paczka”), w akcjach organizowanych w naszym środowisku (np. „Koncert charytatywny dla Nicoli”, zbiórka publiczna dla osoby niepełnosprawnej, zbiórka publiczna dla Nicoli,  Koncert charytatywny dla Emilki”, „Zbiórka dla Pawła”).

Sami też wychodziliśmy z propozycjami wielu działań, które wcielaliśmy w życie dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych wolontariuszy:

Więcej…
 
Wirtualna szkoła - zwiastun
Dni Otwarte-online
wtorek, 19 maja 2020 23:30

Koronawirus zamknął szkoły, uniemożliwiając organizację Dni Otwartych? Nie dla uczniów ZS w Poniatowej. Młodzi informatycy z pierwszej klasy technikum: Kuba Rosiński, Kacper Nieć, Michał Kuś, Michał Wojnicki i Dominik Kociszewski przygotowali dla swoich młodszych kolegów niespodziankę. Mamy nadzieję, że wirtualny Zespół Szkół w Poniatowej (przygotowany w Minecraftcie ) zainteresuje nie tylko ósmoklasistów.

Smile Krótki filmik – zwiastun projektu uczniów ZS Smile

 
Projekty ZS - ERASMUS+
Dni Otwarte-online
niedziela, 17 maja 2020 13:31

Zostań uczniem naszej szkoły – to szansa dla Ciebie

 • Nauczysz się języków obcych w sytuacjach bezpośredniego kontaktu z cudzoziemcami.
 • Zdobędziesz wiedzę o krajach europejskich, ich kulturze, tradycjach.
 • Rozwiniesz samodzielność, inicjatywę, kreatywność podczas zajęć z kolegami z innych krajów.
2018-2020 “You are what you eat” - „Jesteś tym, co jesz”
Francja Poniatowa Turcja

2016 - 2018 “Welcome to Europe?!
Biografie i warunki życiowe uchodźców w polityce krajów Unii Europejskiej

Zaczynamy projekt
Poniatowa Rüthen - Niemcy
Włochy Bruksela

PROJEKTY - COMENIUS

LICEUM

TECHNIKUM

Nasza szkoła od wielu lat realizuje projekty Erasmus +. Zrealizowaliśmy już około dziesięciu projektów. Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają kilka razy w roku na Międzynarodowe Spotkania do innych krajów.

Takich wyjazdów było już kilkadziesiąt. Dzięki projektom zwiedziliśmy m.in. Anglię, Hiszpanię, Bułgarię, kilka razy Włochy, Turcję, a także byliśmy na Sardynii, a nawet w Szwecji i na Cyprze.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9

Strefa nauczyciela

Mikrofonem i Hantlą

Projekty aktualnie realizowane

Współpraca z UMCS

Projekt Erasmus+ praktyki

Klub Szkół UNICEF

Organ prowadzacy

Starostwo Opolskie

www.opole.lublin.pl

Zainteresowania uczniów

Nasi parterzy

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 171 gości