lata 70-te

Dyrektor Tadeusz Bajson

wręczenie legitymacji ZSMP

Warta harcerska

Drużyna harcerska z druhem J.Kuchtą

Harcerze z druhem Z. Gmurkowskim

Praca na warsztatach szkolnych

Dzień Nauczyciela 1997

Dzień Nauczyciela 1997

Obchody rocznicy Rewolucji Paździer. 1973

Obchody rocznicy Rewolucji Paździer. 1973

Studniówka 1973/74

Zakończenie roku 1973/74

30 rocznica zwycięstwa maj 1975

Kibice szkolnej drużyny SKS

Drużyna SKS

Pochód pierwszomajowy 1977

Pochód pierwszomajowy 1977

Pochód pierwszomajowy 1977

Wycieczka do Niedzicy 1977

Wycieczka do Niedzicy 1977

Wróżby Andrzejkowe 79

Wróżby Andrzejkowe 79

Wróżby Andrzejkowe 79

8-marca 79

8-marca 79