Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Wolontariat - wolontariusze

W naszej szkole jest wielu uczniów, którzy z przyjemnością poświęcają swój czas dla innych. Idea "wolontariatu" zawsze była im bliska. Są oni gotowi w każdej chwili odpowiedzieć na apel i pomóc w organizacji i przeprowadzeniu imprez dla dzieci, uczestniczyć w akcjach zbiórek dla potrzebujących, pomagać innym.

W  roku szkolny 2001 młodzież z Samorządu Uczniowskiego, pod opieką Pani Małgorzaty Wójcikowskiej oraz  z redakcji „Podławka” z opiekunkami Panią Katarzyną Kobiałką i Bożeną Wyroślak, wzięła udział w programie „Kreatywni 2001” -  zorganizowanym  przez Koło Naukowe – animatora menadżera kultury zrzeszającego studentów pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pod patronatem organizacji UNESCO  z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tygodniowa akcja miała na celu pozyskać młodzież do propagowania zdrowego stylu życia.

Młodzi Kreatywni z ZST w realizację zadań (forum dyskusyjne, audycje radiowe, gazetki, spotkania,  przygotowanie inscenizacji słowno muzycznej „Bądźmy wolni!!!”) bardzo się zaangażowali.  Wspólna praca bardzo zintegrowała młodzież z ZST oraz zapoczątkowała stałą współpracę z organizacjami działającymi na rzecz dzieci na terenie Poniatowej, ze Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą i Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie balu karnawałowego dla dzieci. Atmosfera tych spotkań była niepowtarzalna. Razem bawiły sie dzieci zdrowe i chore, małe i te duże z ZST, dzieci i dorośli rodzice i nauczyciele. Bariery zniknęły.  Młodzież ze szkoły aktywnie włączyła się w pomoc przy organizacji imprez Stowarzyszenia. Podczas Festynów i Przeglądów Teatralnych nigdy nie zabrakło i nie braknie  Wolontariuszy z ZST.

Corocznie organizowane są lokalne akcje zbiórek (odzieży, zabawek itp. dla potrzebujących). Bierzemy też udział o Ogólnopolskiej Akcji "Góra Grosza", której celem jest  zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W nasze szkole swoich wolontariuszy marównież   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Młodzież z ZST nie pracowałaby tak aktywnie społecznie, gdyby nie ogromne zaangażowanie wielu nauczycieli i przychylność dyrekcji szkoły. Obecnie opiekunkami Samorządu są: Agnieszka Kocoń i Tatiana Lasota-Rodzik, Koła Wolontariackiego "Słoneczko" - Tatiana Lasota-Rodzik,  Małgorzata Wójcikowska i Joanna Domaszewska. To dzięki nim idea wolontariatu w ZST jest wciąż aktualna.


 Wolontariusze 2009-2010
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 sierpnia 2010 07:09