Dlaczego ZS
Wysoki poziom kształcenia

Jednym z podstawowych kryteriów wyboru szkoły jest wysoki poziom kształcenia.  W  ZS  rokrocznie  jest on  potwierdzony sukcesami naszych  uczniów na egzaminach zewnętrznych. Corocznie wyniki maturalne w ZS są wyższe niż średnia OKE (w liceum ponad 95% zdawalności, w technikum ponad 70%, w tym w klasie o specjalności technik informatyk ponad 80% zdawalności). Sporym osiągnięciem ZST są wyniki egzaminu zawodowego. Zdawalność w naszej szkole jest dużo lepsza niż w OKE.

W rankingu liceów według EWD z matematyki nasze liceum jest w pierwszej 10 w kraju! Natomiast w zestawieniach województwa lubelskiego za rok 2012/2013 obie nasze szkoły zostały odnotowane na wysokich miejscach (liceum-45 miejsce w rankingu LO, technikum-24 miejsce w rankingu szkół technicznych).

Uczniowie Zespołu Szkół w Poniatowej odnoszą  sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. W Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości na etapie wojewódzkim w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej nasi uczniowie od lat są w ścisłej czołówce, co zapewnia zwolnienie z części teoretycznej egzaminu zawodowego i uzyskanie indeksu na wyższe uczelnie.

 
Nasze LO to gwarancja sukcesu - wybierz interesujący Cię profil

altLiceum Ogólnokształcące w Poniatowej funkcjonuje od 1957 r. Od 1 września 2012 r. razem z technikum i szkołami zawodowymi wchodzi w skład Zespołu Szkół. Jest to szkoła niewątpliwie z dużymi tradycjami. Od wielu lat cieszyła się ona i cieszy dobrą opinią. Wielu absolwentów liceum w Poniatowej ukończyło bardzo dobre uczelnie. Wysoki poziom nauczania w dalszym ciągu jest jednym z podstawowych atutów wyboru  tej szkoły. Dobre miejsca w ogólnopolskich i wojewódzkich rankingach szkół średnich, wysoka zdawalność matury(100 lub bliska 100%), duży odsetek osób zdających przedmioty rozszerzone - to argumenty dla gimnazjalistów stojących przed decyzją wyboru szkoły. Zapraszamy do naszego LO, kierunki, które proponujemy umożliwią rozwój twoich uzdolnień i zainteresowań, a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni.

Więcej…
 
Szkoła zawodowa to szkoła pozytywnego wyboru - Atrakcyjne kierunki kształcenia w technikumn

Ważnym argumentem przemawiającym za wyborem szkoły zawodowej jest zdobycie zawodu, co za tym idzie możliwość  zdobycia pracy, nie tylko na lokalnym rynku, ale także na rynkach krajów Unii Europejskiej. Absolwenci technikum otrzymują, po zdaniu egzaminu zawodowego, suplement "europass" w języku polskim i angielskim potwierdzający posiadane umiejętności.

Więcej…
 
Projekty realizowane w ZS

Od wielu lat ZST rozszerza swoją ofertę edukacyjną i wzbogaca bazę dydaktyczną uczestnicząc w wielu projektach unijnych i ministerialnych. Jako jeden z najważniejszych był  opracowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych projek  „Mechatronika szansą dla uczniów ZST w Poniatowej”, dzięki któremu w szkole powstał pracownia mechatroniczna wyposażona w komputery ze specjalistycznym  oprogramowaniem firmy "EMCO", oraz "INTELITEK", trenażery do symulacji procesów technologicznych oraz edukacyjna obrabiarka CNC. (czytaj więcej o projekcie).

Aktualny unijny projekt „Równe Szanse – lepsze możliwości” umożliwił  realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, przygotowujących do egzaminu zawodowego i maturalnego oraz zajęć rozwijających zainteresowania (Koło Robotyki, Medialne, Matematyczne, zajęcia na basenie).

Nasza wieloletnia współpraca z Lubelską Grupą Microsoft KUL.NET umożliwia uczniom ZS podnoszenie kwalifikacji z dziedziny IT (Information Technology) poprzez udział w licznych konferencjach, warsztatach, szkoleniach i profesjonalnych praktykach w Microsoft.

Projekt COMENIUS, realizowany od kilku lat, rozwija umiejętność komunikacji w języku angielskim dzięki wymianie uczniów z krajów europejskich. Od września 2014 roku rusza nowa edycja tego projektu ERAZMUS PLUS.

Młodzież z ZS ma możliwość rozwijać swoje pasje w działających na terenie szkoły agendach i kołach zainteresowań: Szkolnym Klubie Techniki i Racjonalizacji, Kole Robotyki, Kole Medialnym, Kole Strzeleckim, wolontariacie i zespole muzycznym.

 
Baza dydaktyczna ZS

alt

Od początku istnienia szkoły priorytetem dyrekcji i nauczycieli jest nowoczesna baza dydaktyczna. Efekty kształcenia w dużej mierze zależą od tego jak ciekawe prowadzi się zajęcia, na jakim sprzęcie wykonuje się ćwiczenia, za pomocą jakich pomocy rozwija się zainteresowania młodzieży.

Technikum to szkoła średnia, która nie tylko  przygotowuje do egzaminu zawodowego i  matury, ale również umożliwia nabywanie przez naszych uczniów umiejętności praktycznych, które ułatwiłyby absolwentom uzyskać dobrą pracę. Dlatego też bardzo dużą wagę przykładamy do zajęć praktycznych, które realizowane są na zajęciach  zawodowych. Efekty tej pracy w dużym stopniu zależą od bazy dydaktycznej.

W techniku informatyku  przedmiot zawodowy realizowany jest w pracowniach komputerowych (mamy ich 3 ze specjalistycznym oprogramowaniem  np. Corel-program graficzny, VideoStudio, PinnacleStudio-programy do obróbki filmów i zdjęć). Technik mechanik i mechatronik natomiast ma do dyspozycji specjalistyczną pracownię komputerową z trenażerami i obrabiarką sterowaną numerycznie (CNC) oraz  oprogramowaniem AutoCad-do projektowania technicznego. Technik elektronik i technik elektryk realizują zajęcia praktyczne w pracowni elektronicznej (wyposażonej m.in w zestawy do budowy robotów) i warsztatach szkolnym.

Kształcenie ogólne realizowane jest w klasopracowniach wyposażonych m.in w zestawy multimedialne i tablice interaktywne.

Więcej o bazie dydaktycznej szkoły

 
Jak rozwijać zainteresowania w ZS

Możliwość rozwoju własnych zainteresowań, niekoniecznie bezpośrednio związanych z nauką, jest również jednym z argumentów wyboru szkoły.

W jaki sposób  młodzież z ZST spędza swój wolny czas? Koła zainteresowań, różne agendy działające na terenie szkoły na pewno są dobrym antidotum na wszechogarniającą nudę i marazm  nastolatków. Można połączyć przyjemne z pożytecznym, miło spędzić czas, dowiedzieć się czegoś ciekawego, rozwijać swoje zainteresowania, nawiązać nowe wartościowe znajomości i przyjaźnie. Oczywiście pod czujnym okiem opiekuna.

Więcej…
 
Nie tylko uczymy, ale i pomagamy

Nasza szkoła jest szkołą typową, tzn. uczęszczają do niej różni uczniowie i ci dobrzy, pracowici, zdyscyplinowani i tacy, którym trzeba pomóc. Nie można przecież zamknąć drzwi szkoły przed uczniami leniwymi, mało aktywnymi i na dodatek mającymi trudną sytuację rodzinną. Praca z taką młodzieżą jest bardzo trudna, ale nie niemożliwa. A okazuje się, że przy dużych chęciach i zaangażowaniu młodzieży można poprawić i sytuację rodzinną i szkolną dziecka. My staramy się przy pomocy Kuratorów Sądowych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pomagać nie tylko samym uczniom, ale i ich rodzicom. Czasami wystarczy niewielka podpowiedź, gdzie należy się zwrócić ze swoimi problemami i to wystarczy, aby zachęcić do walki o swoje prawa (np. w rodzinie z problemem alkoholowym).

Więcej…