Zasady rekrutacji
Elektroniczna rekrutacja

Zespół Szkół  prowadzi rekrutację do szkół średnich ponadgimnazjalnych oraz dla szkół dla dorosłych.

Szkoła prowadzi elektroniczną rekrutację

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

 
Wymagane dokumenty

 

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  2. Wynik egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.
  3. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.
  4. Zaświadczenie komisji  konkursowej wydane laureatom konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim.
  5. 2 fotografie ( podpisane na odwrocie).
  6. Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu (technikum, branżowa szkoła)