Opis kierunków - Szkoły dla dorosłych

Wszystkie szkoły dla dorosłych są bezpłatne
Szkoła policealna

(Technik BHP trwa 3 semestry, może być prowadzony  w systemie stacjonarnym lub zaocznym  w zależności od potrzeb)

 
Liceum ogólnokształcące dla dorosłch

Trzyletnie, przygotowujące do matury.