Międzynarodowe Projekty w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej
Wpisany przez Barbara Kramek   
środa, 03 października 2012 20:23

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej już od wielu lat realizuje projekty wymiany międzynarodowej młodzieży w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

W naszym liceum zrealizowaliśmy ostatnio 3 międzynarodowe projekty z 16 szkołami partnerskimi z krajów takich jak m.in.: Cypr, Hiszpania, Turcja, Szwecja, Sardynia, Anglia, Francja, Bułgaria, Słowenia itd. Dostaliśmy łącznie dofinansowanie w wysokości 68 tysięcy euro, dzięki czemu w sumie odbyło się ponad 100 mobilności – wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli, z czego większość to były loty samolotem. Dzięki dofinansowaniu uczniowie mogli podróżować do innych krajów zupełnie bezpłatnie, a dla większości z nich była to pierwsza podróż zagraniczna i pierwszy lot.

Obecnie zakończyliśmy pracę nad projektem ‘Global Warming – Thinking Globally, Acting Locally’(„Globalne ocieplenie – myśl globalnie, działaj lokalnie”).

Na początku było 8 państw starających się o projekt, niestety nie wszystkie szkoły partnerskie uzyskały akceptację w rundzie selekcyjnej. Ostatecznie zostały zaakceptowane 3 najlepsze szkoły: liceum z Poniatowej – Polska, liceum z Brioude – Francja i z Rüthen – Niemcy.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu z funduszy Comenius w wysokości 20 tysięcy euro.

Odbyły się 3 międzynarodowe spotkania partnerskie:

 

  1. w Rüthen – Niemcy (13-18.03.2011) z naszej szkoły uczestniczyło 3 nauczycieli i 9 uczniów,
  2. w Poniatowej (30.09-08.10.2011) w spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele
  3. w Brioude – Francja (03-09.06.2012) z naszej szkoły uczestniczyło 4 nauczycieli i 10 uczniów. Do Francji lecieliśmy samolotem.

 

W sumie zrealizowaliśmy 26 mobilności – tak jak to zostało zaplanowane we wniosku.

Podczas pobytu w Poniatowej zorganizowaliśmy dla naszych gości wiele działań związanych z założeniami projektu, w których brała udział cała szkoła:

 

  • wspólną Międzynarodową Konferencję Klimatyczną na temat globalnego ocieplenia;
  • akcję „Dzień rowerowy” z rajdem po okolicy;
  • warsztaty w Sortowni Śmieci w Lublinie;
  • warsztaty „Zielona Lekcja” w nadleśnictwie Janów Lubelski;
  • warsztaty w Skansenie, Ogrodzie Botanicznym i na Majdanku w Lublinie.
  • warsztaty w Kazimierskim Parku Krajobrazowym.

 

Dzięki dofinansowaniu nie tylko odbyły się wyjazdy zagraniczne, ale też zyskała szkoła. Dzięki projektowi zostało zmienione oświetlenie wewnętrzne szkoły na energooszczędne. Ponadto posiadamy teraz jedyne w naszym powiecie lampy solarne, które umieszczone przed szkołą i przy boiskach oświetlają teren szkoły w nocy. Na wszystkich korytarzach szkoły pojawiły się też specjalne kontenery do segregowania śmieci. Każdy uczeń jest więc świadomy, jak ważnym problemem jest ochrona środowiska i pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii.


 

W ramach projektu uczniowie byli zaangażowani w szereg ciekawych działań m.in: zdobywali wiedzę na temat przyczyn, skutków i rozwiązań problemu globalnego ocieplenia oraz przygotowywali prezentacje multimedialne na tematy ekologiczne. Uczestnicy projektu robili plakaty, przygotowali gazetki szkolne przedstawiające różne pomysły i rozwiązania związane z globalnym ociepleniem, zorganizowali Dzień Rowerowy, akcje sprzątania świata, zbierania nakrętek i zużytych baterii. W ramach ekologicznych działań uczniowie przeprowadzili też ankietę wśród mieszkańców Poniatowej, aby zbadać jaka jest nasza świadomość ekologiczna. Podczas wyjazdów zagranicznych omawialiśmy problem globalnego ocieplenia z uczniami szkół partnerskich i zwiedzaliśmy nowoczesne farmy wiatraków wytwarzające prąd dla całych miast, oglądaliśmy ogromne panele baterii słonecznych czy przenośne kotłownie wykorzystujące odpady jako opał.

Takie projekty są bardzo ważne dla całej szkoły, gdyż uczniowie mają wyjątkową okazję do bezpłatnego podróżowania i uczenia się, zdobywania nowych doświadczeń w innych krajach. Dla większości z nich jest to pierwszy wyjazd zagraniczny i pierwszy lot samolotem. Poprzez zaangażowanie w projekt uczniowie poszerzają swoją wiedzę na szereg tematów i problemów związanych z projektem ale także mają możliwość spotkania z rówieśnikami z innych krajów, przez co mogą sprawdzić swoje umiejętności językowe w realnych sytuacjach komunikacyjnych i zwiększają swoją motywację oraz zapał do doskonalenia swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim i nowoczesnymi technikami komunikacyjnymi. Uczestnictwo w projekcie ma bardzo znaczący wpływ na wielowymiarowy rozwój osobowy jednostki, jest z pewnością doświadczeniem, które zmieniło życie każdego ucznia i pozostanie z nim na zawsze.

Zakończenie tego projektu nie kończy naszej aktywności w tej materii. Obecnie rozpoczynamy pracę nad nowym projektem i zaczynamy poszukiwania chętnych szkół z innych krajów aby nasi uczniowie mieli kolejną szansę bezpłatnych wyjazdów zagranicznych i wszechstronnego rozwoju.

Barbara Kramek

Szkolny koordynator projektów Comenius