Projekt „Język angielski – Twoja szansa”
Wpisany przez Barbara Kramek   
środa, 11 stycznia 2012 12:14

Od czerwca 2011 roku Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej realizuje projekt „Język angielski – Twoja szansa”, którego uczestnikami są uczniowie liceum.

Autorką pomysłu jest nauczycielka języka angielskiego w poniatowskim liceum, Pani Barbara Kramek. Projekt realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Cele przedsięwzięcia to wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z gminy Poniatowa, motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz rozbudzanie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych.

 

W ramach projektu pozyskano kwotę 12.000 PLN, którą przeznaczono na warsztaty językowe prowadzone dla uczniów naszej szkoły. Zajęcia odbywały się w małych grupach, w piątki i soboty, a prowadził je Nicholas Hasselgreen – rodowity Anglik, który na co dzień jest lektorem w lubelskiej szkole językowej. Na zajęcia mogli się zapisać wszyscy chętni uczniowie, którzy są zainteresowani poszerzaniem swoich umiejętności językowych.

Podczas warsztatów (łącznie 100 godzin), uczniowie doskonalili posługiwanie się językiem angielskim w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, ucząc się właściwego reagowania językowego i poprawnego stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Zajęcia prowadzone były aktywizującymi metodami - burza mózgów, dyskusje, debaty. Ogromnym plusem był fakt, że zajęcia były prowadzone przez ‘native speakera’. Dzięki temu młodzież miała aktywny kontakt z żywym językiem i była zmuszona do porozumiewania się tylko po angielsku.

Projekt objął także warsztaty teatralne, w czasie których uczniowie przygotowali spektakl w języku angielskim: „Opowieść Wigilijna” według Karola Dickensa. Odbyło się kilka przedstawień przygotowanej sztuki. Na występy zaprosiliśmy młodzież ze wszystkich poniatowskich szkół, a także dzieci z Przedszkola Miejskiego. Zależy nam bowiem na rozwijaniu stałej i efektywnej współpracy międzyszkolnej w celu wzmocnienia i uatrakcyjnienia procesu nauczania.

W ramach otrzymanych środków finansowych zakupionych zostało wiele pomocy naukowych jak też sprzęt, który będzie wykorzystywany nie tylko na zajęciach z języka angielskiego. Wyposażono biblioteczkę anglojęzyczną w podręczniki, książki i słowniki. Zakupiono także tablicę interaktywną oraz programy do niej aby uatrakcyjnić zajęcia w szkole. Zakupiono rekwizyty oraz materiały potrzebne do przygotowania scenografii i strojów do spektaklu.

Projekt trwał do końca grudnia 2011 roku, ale dodatkowe zajęcia z języka angielskiego z Panem Nicholasem Hasselgreenem będą kontynuowane do czerwca, przez cały rok szkolny.

Inicjatywy takie jak ta, to dla młodzieży bardzo ważne doświadczenie oraz doskonała okazja do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i aktorskich, reagowania językowego w różnych sytuacjach oraz do rozwijania zainteresowań i zdolności. Pragniemy kształtować postawę twórczego zaangażowania uczniów naszej szkoły, rozwijania ich uzdolnień i pasji, a także motywować do podnoszenia poziomu sprawności językowych licealistów w zakresie języka angielskiego.

mgr Barbara Kramek