Podróże po Europie uczniów Liceum w Poniatowej
Wpisany przez Barbara Kramek   
niedziela, 17 lipca 2011 14:59

Podróże po Europie uczniów Liceum w Poniatowej


Od kilku lat uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej – podróżują po Europie w ramach Programu “Uczenie się przez całe życie” Comenius.

Anglia

Włochy

Cypr

 

W roku 2008 nasze Liceum w Poniatowej rozpoczęło realizację 2 projektów wymiany międzynarodowej w ramach Programu “Uczenie się przez całe życie” Comenius.

Jeden projekt nosił tytuł: “Intercultural Dialogue through Music” – Dialog międzykulturowy poprzez muzykę. Drugi projekt był zatytułowany: „Historical Heritage As A Bridge To Intercultural Dialogue - „Dziedzictwo historyczne, jako most do dialogu międzykulturowego.”

Projekty były finansowane przez Unię Europejską. Zostały wysoko ocenione i zatwierdzone przez polską Agencję Narodową (projekt muzyczny otrzymał 100 punktów a historyczny 97 punktów na 100 możliwych). Były to projekty wielostronne, a językiem komunikacyjnym był język angielski.

Współpraca z innymi państwami miała na celu rozwijanie dialogu międzykulturowego pomiędzy krajami partnerskimi poprzez muzykę i historię oraz poszerzenie wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturowym naszych krajów. Mieliśmy też na celu zachęcanie do kreatywności, świadomego uczenia się, poszerzania horyzontów myślowych, budowanie umiejętności pracy w zespole przez uczniów i nauczycieli oraz motywowanie do nauki języka angielskiego.

Zaplanowanych było 48 mobilności, ale w sumie, w ciągu 2 lat, wyjechało 85 osób:uczniów i nauczycieli. Były 2 spotkania w Polsce, a także odwiedziliśmy 11 krajów, takich jak: Anglia, Bułgaria, Cypr, Hiszpania, Niemcy, Sardynia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja i Włochy. Tak więc prawie co miesiąc był wyjazd do innego kraju.

Wszystkie wyjazdy trwały około tygodnia. I niemal wszędzie lecieliśmy samolotem. Dla większości uczniów był to pierwszy lot w ich życiu, więc było dużo emocji. W każdym ze spotkań wzięły udział grupy ze wszystkich krajów partnerskich. Podczas wyjazdów braliśmy udział w zajęciach muzycznych, plastycznych i historycznych w szkołach goszczących.

Dużo zwiedzaliśmy. Poznaliśmy starożytne zabytki Cypru, romańskie budowle Hiszpanii czy sławne Koloseum i Bazylikę Św. Piotra w Rzymie. Mieliśmy wiele atrakcji: w Szwecji zwiedziliśmy kopalnię srebra, a w Niemczech - muzeum instrumentów mechanicznych. Na Słowacji mieliśmy spływ tratwami po rzece.

Poznaliśmy niemal wszystkie stolice Europy. W Anglii, oprócz partnerskiego miasta Birmingham, byliśmy również w rodzinnym mieście Szekspira oraz w Londynie, gdzie na własne oczy mogliśmy podziwiać Big Ben, budynki Parlamentu, Buckingham Palace, czy Tower Bridge – znane niektórym jedynie z ilustracji w podręcznikach.

W przepięknych jaskiniach krasowych Słowenii, wśród tysiąca stalaktytów i stalagmitów zobaczyliśmy jedyną na świecie „human fish”- czworonożną „rybę ludzką”, która ma skórę podobną do człowieka. Podczas wyjazdów mogliśmy spróbować dań innych krajów – np. w Szwecji jedliśmy mięso z renifera i łosia a także owoce morza.

Poznaliśmy inne religie - w Turcji byliśmy w Stambule i prawdziwych meczetach muzułmańskich. Uczestniczyliśmy także w Międzynarodowym Festiwalu Róż w Bułgarii. Ale oprócz tego mogliśmy trochę wypocząć w cieniu palm oraz na plażach Hiszpanii, Cypru czy Sardynii.

Wszyscy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w projekcie. Oto ich wrażenia:

„Podróż do Włoch, chociaż krótkotrwała, dostarczyła mi głębokich przeżyć. Świadomość naocznego obcowania z duchem starożytności, która wyrosła z potęgi, wielkości ludzkiego umysłu pozwoliła mi na przekonanie jak niezwykle urokliwy, niezgłębiony i tajemniczy jest świat, oraz jak trwałe wartości poznawczo-kulturowe niosą podróże.” (Jagoda W.)


“Wyjazd do Słowacji wspominamy bardzo przyjemnie, a za uczniami, których tam spotkaliśmy bardzo tęsknimy, ponieważ są oni bardzo ciepli i uprzejmi. Jesteśmy bardzo zadowolone z tego, co tam zobaczyłyśmy i czego doświadczyłyśmy” (Małgosia N.)


„Przeżyliśmy niezapomniane chwile i na pewno chcielibyśmy zostać tam dłużej. Nawiązaliśmy wiele nowych kontaktów, które z pewnością będziemy utrzymywać jak najdłużej. W pamięci naszej pozostanie Szwedzka kultura i tradycje, których w Polsce nie mamy. Wyjazd był jak najbardziej udany, lecz jak po każdej podróży z projektu Comenius, czujemy lekki niedosyt.” (Krzysztof J.)


„Jednym z celów projektów Comenius jest pogłębianie świadomości własnej odrębności regionalnej, narodowej, ale również przynależności do rodziny europejskiej.Ta piękna idea nie tylko zachęca z uwagi na atrakcyjność krajów, które można zwiedzić, ale także zwiększa możliwości nauki języków obcych.(…) Okazało się, że w ciągu kilku dni można zostać wielkimi przyjaciółmi i rozmawiać swobodnie o wszystkim po angielsku!” (Agnieszka Sz.)


Spotkania te owocują wymianą pomysłów, spostrzeżeń i doświadczeń z obcowania z obyczajami innych krajów. Na każdym spotkaniu projektu muzycznego odbył się wielki koncert wszystkich grup, nagraliśmy płyty CD i DVD z repertuarem muzycznym projektu oraz płyty CD i video clip z międzynarodowym Hymnem Przyjaźni, którego autorem była nasza szkoła.

Owocem projektu historycznego są: wielojęzyczny przewodnik turystyczny po krajach partnerskich, prezentacje i filmy na płytach CD i DVD, materiały, foldery, plakaty oraz niezliczone zdjęcia, filmy oraz pamiątki z wyjazdów.

Więcej o naszych projektach można się dowiedzieć ze wspólnych stron internetowych, na których są zdjęcia, rezultaty i artykuły o wszystkich działaniach projektów:

www.comeniusmusicyear2.shutterfly.com

www.comenius-music.eu

www.eudialogue.net

Obecnie ukończyliśmy pracę nad obydwoma projektami i zaczynamy nowe. W bieżącym roku szkolnym nasze Liceum zaczyna projekt w ramach programu „Comenius”, pt: “Global Warming – Think Globally and Act Locally’ (Globalne ocieplenie – myśl globalnie, działaj lokalnie). Niestety wiele państw zostało odrzuconych przez Narodowe Agencje w drodze selekcji. Dlatego naszymi partnerami zostały tym razem tylko 2 kraje: Niemcy i Francja. Ponadto planujemy wymianę międzynarodową z Anglią.

Jak widać uczniowie naszego liceum mają wiele możliwości i okazji do doskonalenia języków obcych i poszerzania horyzontów poprzez podróże i kontakty zagraniczne. Życzymy wiele zapału do pracy oraz zachęcamy do udziału w następnych projektach.

Barbara Kramek - koordynator projektów


Bazylika Św Piorta

Cypr

Hiszpania-Barcelona

Londyn

Międzynarodowa grupa

Nasza grupa w Niemczech

Renifer - Szwecja

Sardynia

Słowenia - human fish

Turcja - Stambuł