Kadra kierownicza

 

Stanowisko

Nauczane przedmioty

1. Stefan Zychowicz

dyrektor

przedmioty zawodowe

2. Stanisław Romanowski

dyrektor

przedmioty zawodowe

3. Jerzy Solarski

dyrektor

przedmioty zawodowe

4. Bajson Tadeusz

dyrektor

matematyka

5. Szymczyk Marian

dyrektor

fizyka

6. Woźniak Tadeusz

dyrektor

przedmioty zawodowe

7. Kuchta Jerzy

dyrektor

przedmioty zawodowe

8. Niezgoda (Gromska) Alicja  -

dyrektor

matematyka

--------------------------------    

1. Krzeszowski Janusz

z-ca dyrektora

przedmioty zawodowe

2. Jung Janina

z-ca dyrektora

język polski

3. Kazanowski Józef

z-ca dyrektora

przedmioty zawodowe

4. Targosiński Józef

z-ca dyrektora

przedmioty zawodowe

5. Miącz Waldemar

z-ca dyrektora

przedmioty zawodowe

---------------------------------    

1.Gromek Antoni

kierownik warsztatów

przedmioty praktyczne

2.Spóz Roman

kierownik warsztatów

przedmioty praktyczne

3. Sagan Mieczysław

kierownik warsztatów

przedmioty praktyczne

--------------------------------    

1. Kuś Zygmunt

kierownik administracyjny  -

wychowanie fizyczne

2. Gębka Kazimierz

kierownik administracyjny

 
--------------------------------    

1. Kuduk Bronisław

kierownik internatu

matematyka

2. Myszak Teresa

kierownik internatu

język rosyjski

3. Jachymek Danuta

kierownik internatu

chemia

4. Niezgoda Grzegorz

kierownik internatu

przedmioty zawodowe