Pedagodzy szkolni
  1. Kuduk Bronisław
  2. Strawa Hanna
  3. Wójcikowska (Krasa) Małgorzata