Wychowawcy internatu
 1. Adamski Zbigniew
 2. Czopek Bogdan
 3. Deszczak Halina
 4. Grądecki Stanisław
 5. Niezgoda Grzegorz
 6. Plandowski Mirosław
 7. Radkowiak Grażyna
 8. Roziewicz Janusz
 9. Targosiński Józef
 10. Uscińska Dorota
 11. Zielińska Krystyna