Wychowawcy w świetlicy
  1. Aleksandrowicz Czesława
  2. Bajson Maria
  3. Mazur Wiesława
  4. Pętek  (Adamczyk) Anna