Nauczyciele wg nauczanych przedmiotów ogólnokształcących

Katecheci

 1. Kramek Leszek
 2. ks. Aftyka Leszek
 3. ks. Ćwik Jerzy
 4. ks. Dworniczak Stanisław
 5. ks. Kawczyński Mirosław
 6. ks. Kozak Krzysztof
 7. ks. Matusik Paweł
 8. ks. Nowicki Wiesław
 9. ks. Pasterczyk Piotr
 10. ks. Piskorski Krzysztof
 11. ks. Romański Marek
 12. ks. Sobieszek Adam
 13. ks. Sura Sławomir
 14. ks. Szcześniak Krzysztof
 15. ks. Żelazny Leszek

Matematyka

 1. Bajson Tadeusz
 2. Czarnota Halina
 3. Matysiak Dorota
 4. Michalczyk  (Włodarczyk) Anna
 5. Niezgoda (Gromska) Alicja
 6. Wereska Janina

Fizyka

 1. Adamczyk Edyta
 2. Bajson Jadwiga
 3. Deszczak Halina
 4. Makijewski Marek
 5. Kazanowska Teresa
 6. Szymczyk Marian
 7. Winnicki Marek
 8. Witkowska Anna
 9. Wójcik Marek
 10. Ziółkowska-Oćwieja Bożena

Chemia

 1. Jachymek Danuta
 2. Lasota-Rodzik Tatiana
 3. Zielińska Krystyna

Wychowanie fizyczne

 1. Chwaszczewski Janusz
 2. Kaczyński Sławomir
 3. Kieres (Olszowa) Kamila
 4. Kiraga Jacek
 5. Kocoń Agnieszka
 6. Kołodziejczyk (Gołębiowska) Renata  .
 7. Kosowski Mirosław
 8. Kuś Zygmunt
 9. Mędrek Marek
 10. Mikiciuk Bogdan

Przysposobienie obronne

 1. Czopek Bogdan
 2. Furmanik Andrzej
 3. Grądecki Stanisław
 4. Kocoń Agnieszka
 5. Młyniec Zbigniew
 6. Plandowski Mirosłw
 7. Wrona Piotr

Język polski

 1. Chabucka Grażyna
 2. Chamera Agnieszka
 3. Gorczyca Kazimiera
 4. Górski Grzegorz
 5. Peroń (Libicka) Zofia
 6. Podgórska Maria
 7. Wagner Halina
 8. Wójtowicz Marian
 9. Wyrzykowska Anna
 10. Zawadzka Elżbieta
 11. Zawadzka-Wyroślak Anna
 12. Żmuda Krystyna

Język angielski

 1. Jakubczyk Agnieszka
 2. Franków Kazimierz
 3. Kamiński Lech
 4. Kuśmierska Magdalena
 5. Chabros-Rożalska Aldona
 6. Wojnarowicz Anna

Język francuski

 1. Olender Iwona

Język niemiecki

 1. Błędowska Iwona
 2. Gołębiowska (Kozieł) Halina
 3. Kobiałka Katarzyna
 4. Kosiak Andrzej
 5. Mędrek Urszula
 6. Szymczak Lidia
 7. Uścińska Dorota

Język rosyjski

 1. Chabucka Grażyna
 2. Czuryszkiewicz Krystyna
 3. Łagowska Irena
 4. Machaj Małgorzata
 5. Myszak Teresa
 6. Opoka Zofia
 7. Sawicka Kazimiera
 8. Strawa Hanna
 9. Wicha Barbara

Historia

 1. Adamski Zbigniew
 2. Nowaczek (Masierak) Halina
 3. Wiśniewska Małgorzata

WOS

 1. Cebrykow- Zalewska Iwonw
 2. Wiśniewska Małgorzata

Geografia

 1. Cebrykow - Zalewska Iwona
 2. Nowaczek Halina

Biologia

 1. Blonka Urszula
 2. Klucznik Aneta
 3. Mostek Teresa