ZSZ -Z3c formiarz odlewnik

wychowawca: Zygmunt Kuś

 1. Bartoś Kazimierz
 2. Basiakowski Henryk
 3. Bielecki Wiktor
 4. Chyła Zbigniew
 5. Długosz Józef
 6. Gogół  Janusz
 7. Górka Marek
 8. Górniak Stanisław
 9. Janeczko Stanisław
 10. Kluziak Kazimierz
 11. Koral Kazimierz
 12. Kotliński Krzysztof
 13. Kramek Stanisław
 14. Kuzioła Andrzej
 15. Kwietniewski Zdzisław
 16. Łakomy Henryk
 17. Maciejewski Piotr
 18. Malinowski Kazimierz
 19. Manowski Krzysztof
 20. Mazurek Andrzej
 21. Orzeł Roman
 22. Płaskociński Grzegorz
 23. Rak Tomasz
 24. Seweryn Waldemar
 25. Sikorski Antoni
 26. Siudym Mirosław
 27. Smaga Mirosław
 28. Sołdek Jan
 29. Szafran Józef
 30. Tomczyk Marek
 31. Wicha Leszek
 32. Wicha Stanisław
 33. Wójtowicz Walerian