Technikum po ZSZ - LT3 obróbka skrawaniem

wychowawca: inż. Józef Kazanowski

 1. Albiński Krzysztof
 2. Bochra Henryk
 3. Czopek Jacenty
 4. Domański Marek
 5. Filipek Alicja
 6. Gądek Waldemar
 7. Goliszek Andrzej
 8. Karauda Tadeusz
 9. Kukiełka Stanisław
 10. Kuliński Mieczysław
 11. Kuta Henryk
 12. Kuzioła Marian
 13. Majak Janusz
 14. Musiatowicz Marek
 15. Niezgoda Grzegorz
 16. Pietras Marek
 17. Piłat Stanisław
 18. Potakiewicz Wiesław
 19. Sierpiński Marian
 20. Skorupski Antoni
 21. Stankiewicz Henryk
 22. Staruch Zdzisław
 23. Szymański Waldemar
 24. Włodarczyk Ireneusz
 25. Żywicki Roman
 26. Rutyna Janusz
 27. Gryciuk Eugenia