ZSZ - Z3a ślusarz narzędziowy, ślusarz mechanik

wychowawca: mgr Stanisław Grądecki

 1. Dacka Janusz
 2. Faściszewski Andrzej
 3. Gierczak Marek
 4. Karczmarska Mirosława
 5. Klocek Mieczysław
 6. Kocoń Antoni
 7. Kowalski Andrzej
 8. Kruk Wiesław
 9. Kuśmierski Jacek
 10. Lear Jerzy
 11. Łakomska Mirosława
 12. Łubkowski Roman
 13. Małyska Dariusz
 14. Mazurek Roman
 15. Madejek Dariusz
 16. Mędrek Grażyna
 17. Mędrek Beata
 18. Nabrzęcka Małgorzata
 19. Ogonek Małgorzata
 20. Pastwa Wiesława
 21. Piątek Mariusz
 22. Pardyka Henryka
 23. Skorek Marek
 24. Stachyra Barbara
 25. Stachyra Grzegorz
 26. Szarpak Helena
 27. Szymczyk Mirosław
 28. Sułek Wiesław
 29. Sypuła Mirosława
 30. Włoch Adam