Technikum - T5 obróbka plastyczna

wychowawca: mgr Halina Nowaczek

 1. Besztak Andrzej
 2. Boćkowski Robert
 3. Budzanowski Robert
 4. Ćwiertnia Jerzy
 5. Czarnecki Krzysztof
 6. Dzierżak Marek
 7. Fiszczuk Stanisław
 8. fiut Henryk
 9. Kluziak Roman
 10. Komorowski Mirosław
 11. Łyjak Janusz
 12. Madejek Mieczysław
 13. Majka Ewa
 14. Małecki Mirosław
 15. Roziewicz Romuald
 16. Rejmak Anna
 17. Rożek Janusz
 18. Sarna Piotr
 19. Sola Renata
 20. Stefanek Marek
 21. Sulenta Stanisław
 22. Szczepański Mirosław
 23. Trawczyński Jerzy
 24. Winiarski Marek
 25. Wawer Marek
 26. Wójtowicz Grzegorz
 27. Wójtowicz Jan
 28. Zapalski Andrzej
 29. Żukowski Andrzej
 30. Żywicki Krzysztof