ZSZ - Z3a frezer, ślusarz narzędziowy

wychowawca: mgr Janina Wereska

 1. Białek Barbara
 2. Górny Mirosław
 3. Drozd Wiesław
 4. Gołębiowski Tomasz
 5. Iwan Krzysztof
 6. Kania Paweł
 7. Pomorski Mirosław
 8. Piątek Marek
 9. Szwed Wojciech
 10. Woroniecki Arkadiusz
 11. Bełżek Andrzej
 12. Janik Grażyna
 13. Kozak Mirosław
 14. Legenza  Grzegorz
 15. Miller Bożena
 16. Oroń Jacek
 17. Przychodzeń Grzegorz
 18. Pyda Leszek
 19. Rybicki Ryszard
 20. Sykuła Janusz
 21. Szklarz Andrzej
 22. Wosik Piotr
 23. Wójcik Andrzej