Technikum - T5a urządzenia chłodnicze

wychowawca: mgr Zofia Peroń

 1. Bakalarz Robert

 2. Drozd Marek

 3. Bełcik Piotr

 4. Dudziak Mariusz

 5. Dzwonnik Wojciech

 6. Gawryjołek Tomasz

 7. Głazowski Piotr

 8. Grabczak Grzegorz

 9. Krupa Jarosław

 10. Plaza Tomasz

 11. Pryszcz Andrzej

 12. Rusek Robert

 13. Szymański Sławomir

 14. Wąsala Krzysztof

 15. Witkowski Marcin

 16. Wojnicki Grzegorz

 17. Wolszczak Piotr

 18. Wójcik Tomasz