Erasmus + w naszym liceum!
Wpisany przez Barbara Kramek   
piątek, 20 września 2019 07:48

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

W tym roku kontynuujemy pracę nad 2-letnim projektem w ramach programu Erasmus +. Projekt nosi tytuł ‘You are what you eat’ i jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja „Partnerskie Projekty Szkół”.

Co to jest program Erasmus+?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Kogo zapraszamy do projektu?

Uczniów w wieku 16-18 lat, umiejących posługiwać się językiem angielskim, gotowych zaangażować się w tym i kolejnym roku szkolnym.

 

Jakie są cele projektu?

  • odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego,
  • stworzenie sytuacji dla komunikacji w języku obcym w jego użyciu codziennym i naukowym,
  • rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, inicjatywy i otwartości na innych.

Od początku roku szkolnego nasi uczniowie pracują już nad drugim rokiem projektu ‘You are what you eat’, w ramach programu Erasmus +.

W pierwszym roku projektu badaliśmy przeszłość, nasze korzenie i tradycje wpływające na nasz sposób odżywiania się. W tym roku tematem jest teraźniejszość. Przeprowadziliśmy ankietę badającą sposób odżywiania się młodzieży w wieku szkolnym i licealnym oraz naszej społeczności lokalnej. Teraz przygotowujemy temat Globalizacji. Badamy jak to zagadnienie wygląda w krajach partnerskich, opracowujemy prezentację multimedialną, plakaty oraz film.

Wszystkie zadania przygotowujemy we współpracy z uczniami z innych szkół z 5 krajów biorących udział w projekcie (Niemcy, Francja, Włochy, Turcja i Polska). W ten sposób przygotowujemy się do kolejnego międzynarodowego spotkania we Francji w Brioude, które odbędzie się na początku listopada tego roku.

Z kolei marcu grupa naszych uczniów wyjedzie na międzynarodowe warsztaty do Włoch, gdzie wspólnie z uczniami z partnerskich szkół będą pracować nad produktami projektu.

Koordynatorem  projektu jest  pani Barbara Kramek.