Technikum T5a urządzenia chłodnicze

wychowawca: mgr Elżbieta Zawadzka

 

 1. Banaszek Sebastian
 2. Bąk Grzegorz
 3. Drobek Cezary
 4. Hazrat Robert
 5. Karaś Michał
 6. Kręcisz Tomasz
 7. Kułaga Robert
 8. Lipczuk Grzegorz
 9. Łakomy Cezary
 10. Markowski Paweł
 11. Mazur Grzegorz
 12. Michalczewski Konrad
 13. Mielniczek Łukasz
 14. Morek Krzysztof
 15. Nowak Radosław
 16. Olender Artur
 17. Pokraka Michał
 18. Sobczak Marcin
 19. Stefaniak Bogdan
 20. Stelmaszczuk Paweł
 21. Szwed Marcin
 22. Stolarski Piotr
 23. Świerkosz Tomasz
 24. Weiseł Krzysztof
 25. Wit Ireneusz
 26. Witkowski Marcin
 27. Wojtanek Sławomir
 28. Woś Grzegorz