Zajęcia specjalistyczne
Wpisany przez BW   
niedziela, 18 lutego 2018 10:33

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” w Zespole Szkół w Poniatowej prowadzone są zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom nie tylko rozwijanie zainteresowań związanych z nowymi technologiami, ale i zdobycie dodatkowych kompetencji.

Celem zajęć pozalekcyjnych z programowania i budowy robotów jest nabycie umiejętności w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, podstaw automatyki i robotyki, zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych. Programowanie przestrzennych modeli, to wielkie wyzwanie dla przyszłych informatyków. Pod czujnym okiem pana Krzysztof Woźniaka – opiekuna koła, powstają interesujące modele robotów – efekt konstrukcyjnej i programistycznej pracy uczniów.

Ćwiczenia realizowane na zajęciach prowadzonych przez Panią Małgorzatę Fiuk z programowania aplikacji i baz danych, rozwijają umiejętności programistyczne uczniów, jednocześnie pozwalają lepiej przygotować się do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie technik informatyk.

Podczas zajęć z grafiki komputerowej uczniowie poznają tajniki druku przestrzennego. Tworzone z pomocą graficznych programów komputerowych różnorodne modele, młodzi konstruktorzy wykonują następnie na drukarce 3D. Podczas zajęć prowadząca, Pani Małgorzata Fiuk, główny nacisk kładzie na rozwój umiejętności takich jak: wyobraźnia wizualno-przestrzenna, kreatywność, praca zespołowa czy logiczne myślenie.