Szkoła policealna - SP 1 technik mechatronik

opiekun: mgr inż. Marek Wawrzyniak