Realizacja projektu
Wpisany przez Pedagog   
poniedziałek, 30 stycznia 2017 11:24

Nasz projekt „Zdrowie fundamentem życia” uzyskał akceptację więc musieliśmy podjąć różne działania, aby go zrealizować. Najtrudniejszy do wykonania był plan finansowy, gdyż z dużym wyprzedzeniem trzeba było zaplanować wszystkie wydatki związane z realizacją. Projekt składa się z zadań, wykonywanych wśród określonych grup, dlatego też i wydatki musiały być skierowane do grup odniesienia, czyli dla przedszkolaków i gimnazjalistów. Zaplanowaliśmy przedstawienie dla grupy przedszkolnej, konkurs plakatowy i zajęcia  fitness dla młodzieży gimnazjalnej.

 

W związku z projektem, co dwa tygodnie odbywały się warsztaty pod okiem koordynatora z Fundacji „Sempre a Frente”.  Umożliwiły one szczegółowe zaplanowanie wszystkich zadań, łącznie z terminami i osobami odpowiedzialnymi, co ułatwiło realizację. Kolejne spotkania z poszczególnymi wolontariuszami związane były z opracowaniem regulaminu konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Jedz warzywa i owoce, one mają super moce” i scenariusza bajki dla przedszkolaków. Z regulaminem konkursu została zapoznana młodzież gimnazjalna. W ustalonym terminie prace będą złożone w Zespole Szkół,  ocenione przez komisję, a następnie wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Dla wykonawców najlepszych prac są przewidziane nagrody.

Natomiast do opracowanego scenariusza bajki „O księżniczce Malwince i księciu Witaminku” wybraliśmy osoby , które wcieliły się w role występujących postaci. Każdy „aktor” musiał przygotować odpowiednie elementy stroju, a rekwizyty niezbędne do przedstawienia ustaliliśmy wspólnie. Dla rodziców dzieci z grupy przedszkolnej zaplanowaliśmy jeszcze opracowanie ulotki o zdrowym odżywianiu.

Dla gimnazjalistów oprócz konkursu plastycznego jedna z wolontariuszek podjęła się opracować zajęcia fitness, aby zachęcić swoje młodsze koleżanki do aktywności fizycznej.

Na opracowanie tych wszystkich zadań mieliśmy niewiele czasu, gdyż projekt uzyskał akceptację 20. 11.2016r. a już 11 stycznia 2017r. chcieliśmy wystąpić w przedszkolu z bajką. Wzięliśmy pod uwagę ferie świąteczne, a także i to, że będziemy angażować się również w akcje charytatywne („Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Świąteczna zbiórka żywności”). Mimo tych działań, a także wielu innych związanych z okolicznościowymi imprezami klasowymi i szkolnymi, w których „projektowi” wolontariusze uczestniczyli, udało się nam z jednodniowym przesunięciem przedstawić bajkę.

Informacje o wynikach konkursu plakatowego i wrażenia z występu będą zamieszczone na stronie szkoły.