„Aktywator Młodzieżowy”
Wpisany przez Pedagog   
piątek, 04 listopada 2016 23:11

W ramach współpracy z Fundacją „Sempre a Frente” Szkolne Kolo Wolontariatu przystąpiło do udziału w projekcie „Aktywator  Młodzieżowy”. Do realizacji zgłosili się uczniowie z klas LO1, LO2 i T2a. Projekt zakłada realizację inicjatyw, które będą się mieściły w jednym z trzech priorytetów:

  1. Młodzież dla Młodzieży,
  2. Młodzież dla Społeczności Lokalnej,
  3. Młodzież dla Miejscowości.

Koordynator projektu Małgorzata Wójcikowska

 

Zarówno opiekun grupy, jak i sami wolontariusze biorą obecnie  udział w szkoleniach wprowadzających do działań projektowych, które prowadzi koordynator z Fundacji.

Nasi uczniowie - wolontariusze dokonali już wyboru: będą to działania na rzecz  dzieci z grupy przedszkolnej Przedszkola Miejskiego w Poniatowej i dla młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej. Pomysł jest, tak więc teraz czeka nas ważna praca, a mianowicie opisanie projektu zgodnie z otrzymanym schematem. Następnie będzie on poddany weryfikacji i mamy nadzieję, iż zostanie zatwierdzony.

Ważne, że pomysł już jest doprecyzowany: wiemy, jakie działania chcemy podjąć, dla kogo i co chcemy dzięki temu osiągnąć. O naszym pomyśle napiszemy trochę więcej, gdy projekt będzie już zatwierdzony. Na razie możemy się tylko pochwalić, że jesteśmy jedną z nielicznych szkół w województwie, którym zaproponowano udział w projekcie.